Strwythur Sefydliadol 

Pwyllgor Gweithredol Aelod Etholedig

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mark Norris (Rhondda Cynon Taf)

Bwrdd Arweinyddiaeth

Cadeirydd: David Powell (Rhonnda Cynon Taf)

Clive Rogers (Blaenau Gwent County Borough Council)
Paul Thomas (Bridgend County Borough Council)
Mark Williams (Caerphilly County Borough Council)
Giles Parker (Cardiff Council)
Jonathan Fearn (Carmarthenshire County Council)
Andrew Ginn (Ceredigion County Council)
Steven Teale (Conwy County Borough Council)
Sion Evans (Denbigshire County Council)
Ian Edwards (Flintshire County Council)
Geraint Owen (Gwynedd Council)
Gareth Thomas (Isle of Anglesey County Council)
Stuart Bowen (Merthyr Tydfil County Borough Council)
Debra Hill-Howells (Monmouthshire County Council)
Simon Brennan (Neath Port Talbot  Council)
Mathew Preece (Newport City Council)
Lyndon Watkins (Newport Norse)
Paul Williams (Pembrokeshire County Council)
Ian Maddox (Powys County Council)
Geoff Bacon (Swansea Council)
Stephen Jarrett (Torfaen County Borough Council)
Lorna Cross (Vale of Glamorgan Council)
Simon Cross (Wrexham County Borough Council)
 

Grŵp Rheoli Asedau ac Ystadau

Cadeirydd: Geoff Bacon (Swansea Council)

Grŵp Cynnal a Chadw Adeiladau

Cadeirydd: Andrew Ginn (Ceredigion Council)

Grŵp Dylunio

Cadeirydd: Jim Allen (Blaenau Gwent County Borough Council)

Grŵp Ynni

Cadeirydd: Mathew Preece (Newport City Council)

Grŵp Tai

Cadeirydd: Mark Wade (Swansea Council)

Grŵp Mecanyddol a Thrydanol

Cadeirydd: Paul Colston (Blaenau Gwent County Borough Council)