Strwythur Sefydliadol 

Pwyllgor Gweithredol Aelod Etholedig

Cadeirydd: Y Cynghorydd Christina Leyshon (Rhondda Cynon Taf)

Bwrdd Arweinyddiaeth

Cadeirydd: David Powell (Rhonnda Cynon Taf)

Clive Rogers (Blaenau Gwent County Borough Council)
Paul Thomas (Bridgend County Borough Council)
Ben Winstanley (Caerphilly County Borough Council)
Giles Parker (Cardiff Council)
Jonathan Fearn (Carmarthenshire County Council)
Andrew Ginn (Ceredigion County Council)
Bleddyn Evans (Conwy County Borough Council)
Sion Evans (Denbigshire County Council)
Damian Hughes (Flintshire County Council)
Geraint Owen (Gwynedd Council)
Gareth Thomas (Isle of Anglesey County Council)
Chris Jones (Merthyr Tydfil County Borough Council)
Nicholas Keyse (Monmouthshire County Council)
Simon Brennan (Neath Port Talbot  Council)
Ross Cudlipp (Newport City Council)
Lyndon Watkins (Newport Norse)
Paul Williams (Pembrokeshire County Council)
Ian Maddox (Powys County Council)
David Powell (Rhondda Cynon Taf)
Geoff Bacon (Swansea Council)
Paul Evans (Torfaen County Borough Council)
Lorna Cross (Vale of Glamorgan Council)
Nicholas Adamson (Wrexham County Borough Council)
 

Grŵp Rheoli Asedau ac Ystadau

Cadeirydds: Geoff Bacon (Swansea) & Clive Ball (NHS Estates)

Grŵp Cynnal a Chadw Adeiladau

Cadeirydd: Gareth Baker (Newport Norse)

Grŵp Dylunio

Cadeirydd: tbc

Grŵp Ynni

Cadeirydd: Jon Arroyo  (Rhonnda Cynon Taf County Borough Council)

Grŵp Tai

Cadeirydd: Jonathan Fearn (Carmarthenshire County Council)

Grŵp Mecanyddol a Thrydanol

Cadeirydd: Richard Symonds (Pembrokeshire County Council)