Strwythur Sefydliadol 

Pwyllgor Gweithredol Aelod Etholedig

Cadeirydd: Y Cynghorydd Christina Leyshon (Rhondda Cynon Taf)

Bwrdd Arweinyddiaeth

Cadeirydd: David Powell (Rhonnda Cynon Taf)

Clive Rogers (Blaenau Gwent County Borough Council)
Paul Thomas (Bridgend County Borough Council)
Mark Williams (Caerphilly County Borough Council)
Giles Parker (Cardiff Council)
Jonathan Fearn (Carmarthenshire County Council)
Andrew Ginn (Ceredigion County Council)
Steven Teale (Conwy County Borough Council)
Sion Evans (Denbigshire County Council)
Ian Edwards (Flintshire County Council)
Geraint Owen (Gwynedd Council)
Gareth Thomas (Isle of Anglesey County Council)
Stuart Bowen (Merthyr Tydfil County Borough Council)
Debra Hill-Howells (Monmouthshire County Council)
Simon Brennan (Neath Port Talbot  Council)
Ross Cudlip (Newport City Council)
Lyndon Watkins (Newport Norse)
Paul Williams (Pembrokeshire County Council)
Ian Maddox (Powys County Council)
Geoff Bacon (Swansea Council)
Stephen Jarrett (Torfaen County Borough Council)
Lorna Cross (Vale of Glamorgan Council)
Simon Cross (Wrexham County Borough Council)
 

Grŵp Rheoli Asedau ac Ystadau

Cadeirydds: Geoff Bacon (Swansea) & Clive Ball (NHS Estates)

Grŵp Cynnal a Chadw Adeiladau

Cadeirydd: TBC

Grŵp Dylunio

Cadeirydd: Jim Allen (Blaenau Gwent County Borough Council)

Grŵp Ynni

Cadeirydd: Ross Cudlipp (Newport City Council)

Grŵp Tai

Cadeirydd: Jonathan Fearn (Carmarthenshire County Council)

Grŵp Mecanyddol a Thrydanol

Cadeirydd: TBC