Prosbectws Aelodaeth CEWales 2021/22 

11 - 06 - 2021

Mae Adeiladu Rhagoriaeth yng Nghymru yn parhau i fod yn llais unedig adeiladu Cymru. Cynrychioli'r holl gadwyn gyflenwi - o gleientiaid y sector cyhoeddus i fusnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr deunyddiau. Trwy CLAW mae pob Awdurdod Lleol yn aelod o CEWales.