CLAW yw'r Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru sy'n cefnogi buddiannau proffesiynol a thechnegol rheoli eiddo mewn llywodraeth leol yng Nghymru.

Ffurfiwyd CLAW ym 1962 ac mae bellach yn gweithio gyda chynrychiolwyr o aelodau etholedig a swyddogion holl awdurdodau lleol Cymru ynghyd â nifer o aelod-sefydliadau cyswllt ar gyfer hyrwyddo rhagoriaeth wrth reoli asedau eiddo.

Aelodau'r Consortiwm

Cefnogwyd CALLC gan

Thorn Lighting